Pobierz formularz w formacie:

FORMULARZ REKLAMACJI 

 

SKLEP INTERNETOWY MI FILI MEBLE I AKCESORIA DLA DZIECI

 

Data nabycia towaru:........................................................................................................

 

Nazwa reklamowanego towaru:.......................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

 

DANE REKLAMUJĄCEGO:

 

Imię i Nazwisko:..............................................................................................................

 

Adres:...............................................................................................................................

 

Adres e-mail:....................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy:........................................................................................................

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE:

 

Opis wad:..........................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

                               Podpis reklamującego

 

                               ......................................................................