Pobierz formularz w formacie:

Gdy zakupiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań możecie go zwrócić w ciągu 14 dni od daty odbioru.

Konsument przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający

poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zgodnie z ustawą o prawach konsumenta

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

 

Zwroty prosimy kierować na adres: Mi Fili Meble i Akcesoria dla Dzieci ul.Warszawska 251, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Wypełnione oświadczenie prosimy dołączyć do przesyłki lub odesłać osobno na adres: e-mail: kontakt@mifili.pl

 

DANE KLIENTA:

 

Imię i nazwisko:.............................................................................................................................................................

 

Adres:.............................................................................................................................................................................

 

Telefon:...........................................................................................................................................................................

 

E-mail:............................................................................................................................................................................

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, iż zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego Mi Fili odstępuję od zawartej umowy określonej zgodnie z poniższymi danymi:

 

Nr zamówienia:.................................................  Data zakupu:......................................

 

Nazwa towaru:................................................................................................  Wartość towaru (PLN):......................

 

Nazwa towaru:................................................................................................  Wartość towaru (PLN):......................

 

Nazwa towaru:................................................................................................  Wartość towaru (PLN):......................

 

Nazwa towaru:................................................................................................  Wartość towaru (PLN):......................

 

Nazwa towaru:................................................................................................  Wartość towaru (PLN):......................

 

DANE O RACHUNKU BANKOWYM:

 

Informacje o rachunku bankowym, na który mają zostać zwrócone pieniądze w związku z wykonanym prawem odstąpienia od umowy:

 

Nazwa banku:.................................................................................................................................................................

 

Numer rachunku: ...........................................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko:.............................................................................................................................................................

 

Adres:.............................................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie sformułowanym w Regulaminie Sklepu Internetowego Mi Fili, a w szczególności

 z warunkami dokonywania zwrotu towaru.

 

 

                        ..........................................................................................

 

                            Data i podpis klienta